Undersøgelse skal kortlægge årsagen til forkortede gællelåg hos laks

Opdrættede laks udvikler ofte forkortede gællelåg under opdrætsfasen inden de bliver udsat i naturen (se billede 1).

gill cover erosion
Laksesmolt med forkortet gællelåg.

 Den præcise årsag til forkortede gællelåg hos laks kendes endnu ikke, men flere forskellige faktorer kan være involveret, herunder bakterielle infektioner, vitamin mangel og aggressiv adfærd mellem laksene. Tidligere undersøgelser har dog vist, at forekomsten af skader på fiskens højre og venstre gællelåg ikke er jævnt fordelt, hvilket kunne tyde på at forkortede gællelåg skyldes mekaniske skader. Et igangværende eksperiment skal derfor belyse, om forkortede gællelåg skyldes aggressive bid mellem fiskene. Dette undersøges ved at laksene enten opdrættes individuelt eller i grupper bestående af 300 individer i forskellige rum placeret i samme bassin (billede 2).

Forsøgsrende_final
Det eksperimentielle set-up. I de små rum opdrættes laksene individuelt, mens 300 fisk opdrættes i hvert af de store rum.

Under eksperimentet bliver der lavet videoobservationer for undersøge fiskenes adfærd. Eksperimentet afsluttes medio Juli 2016.