Arbejdspakke 5: Kvaliteten og overlevelsen af opdrættede laks

Arbejdspakke 5 beskæftsiger sig med at forbedre kvaliteten og overlevelsen af opdrættede laks som udsættes i naturen. Der er særligt fokus på, at undersøge årsagen til forkortede gællelåg (Figur 1), og mulige konsekvenser denne fysiske skade kan have for laksenes overlevelse i naturen.

 

Arbejdspakkens specifikke formål er angivet herunder:

 

  1. At undersøge hvornår udviklingen af forkortede gællelåg sker i opdrætsfasen.
  2. At identificere potentielle årsager til forkortede gællelåg hos opdrættede laks.
  3. At undersøge hvorvidt forkortede gællelåg påvirker overlevelsen på udsatte laks i naturen.
  4. At optimere eksisterende og udvikle nye opdrætsmetoder der kan mindske andelen af laks med forkortede gællelåg.

wp5_besk

Figur 1. Opdrættet laks med forkortet gællelåg. Foto: Martin Hage Larsen.