Danmarks Center for Vildlaks

Danmarks Center for Vildlaks left

Danmarks Center for Vildlaks er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at arbejde for bevarelse og ophjælpning af hjemmehørende stammer af laksefisk. Dette opnås hovedsageligt gennem anvendt forskning, biologisk rådgivning, opdræt og udsætning af fisk.

Som videns center, for opdræt af vildlaks i moderne recirkuleret opdrætssystemer, har DCV et tæt samarbejde med både nationale og internationale samarbejdspartnere. I arbejdet med genetablering og ophjælpning af laksestammer i naturen, tilstræber DCV, via undersøgelser og anvendt forskning, at bidrage med ny viden indenfor vandløbs- og fiskebiologi.

Det er med baggrund i disse særlige kompetencer og knowhow at DCV har indgået et samarbejde med DTU-Aqua om gennemførelse af ”Den store lakseundersøgelse”.

Link til hjemmeside