Så er de første resultater fra arbejdspakke 2 klar

Så er de første resultater fra arbejdspakke 2 klar og kan læses i notatet
Ørred- og laksesmoltudtrækket fra Skjern Å og Omme Å samt laksesmoltdødeligheden i Ringkøbing Fjord 2016” Læs notatet under Publikationer (pdf)