Den store lakseundersøgelse får besøg af genetiker fra Australien

I næste uge får genetikgruppen hos DTU Aqua i Silkeborg besøg fra ”Down Under”. Janette Edson kommer fra ”Queensland Brain Institute (QBI)” ved University of Queensland. Janette skal hjælpe med at implementere helt nye DNA teknikker til analyse af DNA fra gamle lakseskæl. Undersøgelserne skal danne baggrund for at kunne forstå hvordan den historiske nedgang i bestanden og det efterfølgende støtteopdræt har påvirket den vestjyske laks genetiske sammensætning over tid. En af målsætningerne er at teste DTU Aquas helt nye DNA sekventerings-udstyr, som blandt andet er indkøbt for at kunne indgå i lakseundersøgelsen. Til dagligt leder Janette QBI´s DNA sekventering og betjener rutinemæssigt det nyeste og mest avancerede udstyr til DNA analyse. Hun har tidligere arbejdet i et af verdens førende laboratorier i forhold til analyse af DNA fra historiske prøver. Vi forventer at Janettes besøg vil gøre det muligt at analysere flere historiske lakseprøver og dermed bidrage positivt til den store lakseundersøgelse.

Janette Edson sammen med Einar Eg Nielsen fra DTU Aqua, som leder arbejdspakke 3. Billedet stammer fra Einars tidligere forskningsophold i Brisbane

Fra få til mange

Lørdag den 10.6 holdt Einar Eg Nielsen foredrag for Dansk Veterinærhistorisk Samfund på Skarrildhus: Foredraget ”Fra få til mange: Succeshistorier med redningen af laksen i Skjern Å” blev overværet af 36 entusiastiske tidligere dyrlæger, som var meget interesserede i at vide mere om ”Den store lakseundersøgelse”. Skarrildhus ligger ved Karstoft år, hvor de sidste rester af Skjern Å laksen blev fundet i starten af 1980’erne, så lokaliteten kunne ikke være mere velvalgt.

Resultatet af opgangsundersøgelsen i Skjern Å 2016

3.434 laks svømmede op i Skjern Å i 2016. Det blev resultatet af DTU og DCV opgangs undersøgelse i november og december 2016. Undersøgelsen er en del af ”Den Store Lakseundersøgelse” under arbejdspakke 3, som ud over opgangsundersøgelsen, omhandler den genetiske status for de vestjyske laks.

Undersøgelsen resultater er fremkommet på baggrund af PIT-mærkning af 373 laks. Disse mærkninger blev foretaget i begyndelsen af november i Skjern Å´s hovedløb. Efterfølgende blev der fanget 367 laks hvoraf de 43 var mærket.

Resultatet viser, at Skjern Å forsat er langt fra at opfylde sit potentiale, som må forventes at ligge mellem 8.000 og 12.000 opgangsfisk. Resultatet er også lavere end i 2011, hvor 4.176 laks gik op i Skjern Å, men dog højere end i 2013, hvor kun 2.477 laks trak op i Skjern Å.

Der kan læses yderligere detaljer om undersøgelsen på nedenstående link.

http://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=20643D3E-F9A9-462C-B350-7F8838479539

Klik på linket herunder for at se lidt om el-fiskeriet og håndteringen af fiskene.

Opgangsundersøgelse 2016

 

Listen over laksens gener der skal undersøges er nu komplet!

I de senere år har der været en rivende udvikling i DNA teknologien, hvor man nu benytter metoder der kan undersøge mange af laksens gener på samme tid. I SDPAS benytter vi en metode hvor man ”fisker” bestemte gener af speciel interesse ud. Fordelen ved denne metode, er at man undgår at undersøge hele laksens arvemasse, der består af næsten 3 milliarder tegn (baser). Vi har valgt at undersøge 20.000 steder i laksens arvemasse. Blandt disse findes der gener relateret til vækst, overlevelse, reproduktionsevne, sygdomsresistens og alder ved kønsmodning. Postdoc ved DTU Aqua, Belen Jimenez-Mena har brugt de seneste måneder på at identificere og liste DNA sekvenser, for de gener der skal indgå i undersøgelsen. Listen er nu sendt videre til firmaet MYcroarray, der skal designe de værktøjer, kaldet ”DNA madding”, som skal fiske de udvalgte gener ud. Dette DNA fiskeri vil blive udført på flere hundrede vestjyske laks, indsamlet siden 1913, så man kan få et overblik over den genetiske status for de vestjyske laks og hvad effekterne af lille bestandsstørrelse, fremmede laks og støtteopdræt har haft på bestandene. For mere information se arbejdspakke 3 – Genetisk status.

dsc_0040_small
Belen udvælger gamle lakseskæl, som skal indgå i undersøgelsen.